ขอขมาพระแม่คงคา

วิธีขอขมาพระแม่คงคา เปิดดวงชะตารับโชค ในวันลอยกระทง

วันเพ็ญเดือน 12 น้ำก็นองเต็มตลิ่ง~ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันลอยกระทงแล้ว โดยวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แหละ เพื่อน ๆ คนไหนมีแผนจะออกไปงานลอยกระทง และเตรียมตัว ขอขมาพระแม่คงคา ที่ไหนกันบ้าง?

แล้วรู้กันไหมว่าก่อนจะมาเป็นประเพณีลอยกระทงทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 อย่างทุกวันนี้ การลอยกระทงนั้นมีความเป็นมาอย่างไร แล้วการขอขมาพระแม่คงคา สามารถทำได้อย่างไรบ้างถึงจะเรียกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์พร้อมเปิดรับโชค ตาม LOTTOVIP ไปดูกันได้เลย

กระทง

ประวัติวันลอยกระทง

การลอยกระทงไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเชียที่มีการนับถือศาสนาพุทธ หรือพรหมณ์ฮินดู ก็มีประเพณีที่คล้ายคลึงกันกับการลอยกระทงเช่นกัน โดยวันลอยกระทงในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่ไม่แน่ชัด แต่เชื่อว่ามีการลอยกระทงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แล้วได้ทำกันสืบต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงทุกวันนี้

ซึ่งการลอยกระทงนั้นเชื่อว่าเป็นการสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำ ที่มีน้ำให้ได้กินได้ใช้ และเป็นการ ขอขมาพระแม่คงคา ที่ได้ใช้น้ำ อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปลดปล่อยสิ่งไม่ดีให้ลอยไปกับกระทง

ความเชื่อเรื่องพระแม่คงคา

พระแม่คงคา ตามความเชื่อของฮินดูนั้นเป็นเทวีที่ให้กำเนิดแหล่งน้ำ และคอยปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำต่าง ๆ โดยเชื่อว่าพระศิวะได้ส่งพระแม่คงคาลงมายังโลกมนุษย์ ในช่วงที่โลกนั้นเกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำใช้ ซึ่งได้กลายเป็นแม่น้ำคงคา และแม่น้ำโขง ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนจำนวนมหาศาล

และยังมีความเชื่ออีกว่าน้ำในแม่น้ำคงคานั้นสามารถชำระล้างบาปได้ จึงได้มีการขอขมาพระแม่คงคาในทุก ๆ ปี ซึ่งก็เผยแผ่ประเพณีไปในหลาย ๆ ที่ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

เครื่องบูชา ขอขมาพระแม่คงคา

สิ่งที่ต้องใช้ในการบูชาพระแม่คงคาได้แก่ ผ้าแพร 3 สี, ข้าวตอก, น้ำนม, ดอกไม้สีเหลือง ส้ม หรือจะใช้ดอกบัวก็ได้, พวงมาลัยดอกดาวเรือง, ขนมหวาน 7 ชนิด, ผลไม้รสหวาน 5 ชนิด และเทวรูปพระแม่คงคา

ส่วนการขอขมาพระแม่คงคาด้วยการลอยกระทงนั้นก็ใช้ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ปักลงในกระทง หรือหากใครจะใช้กำยานด้วยก็สามารถทำได้ แล้วประดับประดาด้วยดอกไม้ให้สวยงาม

ทำไมต้อง ขอขมาพระแม่คงคา

  • เพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำที่ให้ดำเราได้กิน ได้ใช้ รวมถึงการขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งต่าง ๆ ลงน้ำ ทำให้น้ำนั้นไม่สะอาด
  • เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ หรือสิ่งไม่ดีที่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งปีให้ลอยน้ำไปพร้อมกับกระทง มีบางความเชื่อว่าให้ตัดเล็บ หรือตัดผมของตัวเองใส่ลงไปในกระทงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และยังมีความเชื่อว่าไม่ควรเก็บกระทงของผู้อื่นที่ลอยไป เพราะจะเป็นการรับความทุกข์ยากของผู้อื่นเข้ามา
ลอยกระทง

ขอขมาพระแม่คงคา และคำอธิษฐานขอพร

คำอธิษฐาน โดย แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพนี้ ชาตินี้ จงส่งผลเป็นปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา ขอประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4 เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทำให้แม่พระคงคาเปื้อนศีล 5 ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชาและขอขมาต่อแม่พระคงคา

บทสวดขอโชคลาภ โดย หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

มหาอุปคุตโต จะมหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโมโจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ

เอหิจิตติ จิตตังพันธะนัง อุปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ

คำ ขอขมาพระแม่คงคา

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าแต่คงคา ลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคา มีความเมตตา ต่อลูกสูงส่ง คือน้ำในกาย สามส่วนมั่นคง กายจึงยืนยง ชุ่มชื่นยืนนาน พระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้า โปรยปรายลงมา เป็นกระแสธาร เกิดเป็นแม่น้ำ หลายนามขนาน ปิง, วัง, ยม, น