บูชาพระประจำวันเกิด

บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต

เพื่อน ๆ รู้กันไหมว่าพระประจำวันเกิดของตัวเองคือพระปางอะไร? หลาย ๆ คน โดยเฉพาะสายทำบุญอาจจะจำได้ขึ้นใจ เพราะไปทำบุญที่ไหนก็จะมีพระประจำวันเกิดให้ได้ทำบุญกัน แต่ก็มีบางคนอาจจะยังไม่รู้ หรืออาจจะเคยรู้ แต่ก็ลืมไปแล้ว ว่าพระประจำวันเกิดของตัวเองนั้นเรียกว่าปางอะไร วันนี้ LOTTOVIP จะพามา บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

สำหรับพุทธศาสนิกชน การกราบไหว้พระพุทธรูปก็เหมือนเป็นเครื่องที่ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เหมือนเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ส่วนการบูชาพระประจำวันเกิด ก็เหมือนเป็นการให้เราได้เรียนรู้เรื่องราว หรือนัยทางธรรม จากพระพุทธรูปในอิริยาบถต่าง ๆ ประจำวันเกิดของตัวเอง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจ หรือเข้าถึงหลักธรรมมากขึ้น หากได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตัวเองอย่างดี

ซึ่งในวันนี้ นอกจากจะพาเพื่อน ๆ มารู้จักกับพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วันกันแล้ว ยังมีคาถาบูชาพระประจำวันเกิด ให้เพื่อน ๆ นำไปสวดมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตกันได้ด้วย ไปดูพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าว่าพระประจำวันเกิดนั้นมีปางไหนบ้าง และมีคำบูชาว่าอะไร

บูชาพระประจำวันเกิด 7 วัน

วันอาทิตย์

พระพุทธรูปวันอาทิตย์

พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถท่ายืน ลืมตาทั้งสองข้างมองตรงไปข้างหน้า มือทั้งสองข้างนั้นวางประสานกันอยู่ที่หน้าตัก โดยมือขวาวางทับทับมือซ้าย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

สวดวันละ 6 จบ

วันจันทร์

พระพุทธรูปวันจันทร์

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถท่ายืน แขนแนบลำตัว ในปางห้ามสมุทรมือทั้งสองข้างยกขึ้นมาเสมออก หันฝ่ามือออกข้างหน้าทั้งสองข้าง ส่วนปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นมาข้างเดียว

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

สวดวันละ 15 จบ

บูชาพระประจำวันเกิด วันอังคาร

พระพุทธรูปวันอังคาร

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านอนตะแคงด้านขวา เท้าซ้อนทับเสมอกัน มือซ้ายวางขนานไปกับลำตัว ส่วนมือขวาวางตั้งขึ้นเพื่อรองรับศีรษะ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ 8 จบ

บูชาพระประจำวันเกิด วันพุธ (กลางวัน)

พระพุทธรูปวันพุธกลางวัน

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถยืน มือทั้งสองขางนั้นประคองบาตรไว้ข้างหน้า อยู่ในระดับเอว

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ 17 จบ

บูชาพระประจำวันเกิด วันพุธ (กลางคืน)

พระพุทธรูปวันพุธกลางคืน

พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร หรือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถท่านั่งบนก้อนหินขนาดใหญ่ เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนดอกบัว มือทั้งสองข้างวางอยู่บนหัวเข่า โดยมือซ้ายวางคว่ำ ส่วนมือขวาวางหงาย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

สวดวันละ 12 จบ

บูชาพระประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปวันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถท่านั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือทั้งสองข้างวางซ้อนกันบนหน้าตัก มือขวาทับมือซ้าย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ 19 จบ

บูชาพระประจำวันเกิดวันศุกร์

พระพุทธรูปวันศุกร์

พระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถท่ายืนตรง มือทั้งสองข้างวางประสานกันอยู่ที่หน้าอก มือขวาทับมือซ้าย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ 21 จบ

บูชาพระประจำวันเกิดวันเสาร์

พระพุทธรุปวันเสาร์

พระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรุปที่อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือวางหงายซ้อนทับกันที่หน้าตัก มือขวาทับมือซ้าย เหมือนกับปางสมาธิ แต่จะมีพญานาคขดเป็นวงฐาน แล้วแผ่แม่เบี้ยปกคลุมอยู่เหนือศีรษะ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

สวดวันละ 10 จบ

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป หรือ พระพุทธปฏิมากร ถือเป็น สัญลักษณ์ หรือเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้า ซึ่งมีไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพบูชา หรือระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธ

ทำบุญเบญจเพส

เบญจเพส ในตามหลักโหราศาสตร์หมายถึง วัยที่ชีวิตก้าวสู่เคราะห์ร้าย หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งการทำบุญเบญจเพสก็เหมือนการผ่อนหนักให้เป็นเบา ไม่เจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี

บทสวดมนต์วันพระ

ในวันพระ หรือในวันสำคัญทางศาสนาพุทธต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนก็จะไปรวมตัวกันที่วัดเพื่อสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ซึ่งใครที่อยากรู้ว่าบทสวดมนต์ที่สวดกันอยู่เรียกว่าอะไร มีบทไหนบ้าง ก็เข้าไปดูกันได้เลย

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก sanook

สรุป

หากใครที่ บูชาพระประจำวันเกิด กันเป็นอยู่แล้ว ก็ให้ลอง ห้อยพระประจำวันเกิด กันเอาไว้ด้วย นอกจากความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ก็ยังช่วยปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตของเราปลอดภัยได้ด้วย ส่วนใครที่ยังไม่เคยบูชาพระประจำวันเกิด ในปีใหม่นี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะลองเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ เพื่อสิ่งดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต

สุดท้ายนี้ ใครที่อยากจะโชคดี กลายเป็น เศรษฐี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ก็ลองไปเสี่ยงโชคกันได้ที่ LOTTVIP เว็บ TODE และเว็บ RUAY เว็บหวยออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยหายห่วง รับรองว่าได้ค่าตอบแทนคุ้มค่าอย่างแน่นอน

บทความแนะนำ

บทความแนะนำ