บูชาพระประจำวันเกิด

บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต

เพื่อน ๆ รู้กันไหมว่าพระประจำวันเกิดของตัวเองคือพระปางอะไร? หลาย ๆ คน โดยเฉพาะสายทำบุญอาจจะจำได้ขึ้นใจ เพราะไปทำบุญที่ไหนก็จะมีพระประจำวันเกิดให้ได้ทำบุญกัน แต่ก็มีบางคนอาจจะยังไม่รู้ หรืออาจจะเคยรู้ แต่ก็ลืมไปแล้ว ว่าพระประจำวันเกิดของตัวเองนั้นเรียกว่าปางอะไร วันนี้ LOTTOVIP จะพามา บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

สำหรับพุทธศาสนิกชน การกราบไหว้พระพุทธรูปก็เหมือนเป็นเครื่องที่ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เหมือนเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ส่วนการบูชาพระประจำวันเกิด ก็เหมือนเป็นการให้เราได้เรียนรู้เรื่องราว หรือนัยทางธรรม จากพระพุทธรูปในอิริยาบถต่าง ๆ ประจำวันเกิดของตัวเอง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจ หรือเข้าถึงหลักธรรมมากขึ้น หากได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตัวเองอย่างดี

ซึ่งในวันนี้ นอกจากจะพาเพื่อน ๆ มารู้จักกับพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วันกันแล้ว ยังมีคาถาบูชาพระประจำวันเกิด ให้เพื่อน ๆ นำไปสวดมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตกันได้ด้วย ไปดูพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าว่าพระประจำวันเกิดนั้นมีปางไหนบ้าง และมีคำบูชาว่าอะไร

บูชาพระประจำวันเกิด 7 วัน

วันอาทิตย์

พระพุทธรูปวันอาทิตย์

พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถท่ายืน ลืมตาทั้งสองข้างมองตรงไปข้างหน้า มือทั้งสองข้างนั้นวางประสานกันอยู่ที่หน้าตัก โดยมือขวาวางทับทับมือซ้าย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

สวดวันละ 6 จบ

วันจันทร์

พระพุทธรูปวันจันทร์

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถท่ายืน แขนแนบลำตัว ในปางห้ามสมุทรมือทั้งสองข้างยกขึ้นมาเสมออก หันฝ่ามือออกข้างหน้าทั้งสองข้าง ส่วนปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นมาข้างเดียว

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

สวดวันละ 15 จบ

บูชาพระประจำวันเกิด วันอังคาร

พระพุทธรูปวันอังคาร

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านอนตะแคงด้านขวา เท้าซ้อนทับเสมอกัน มือซ้ายวางขนานไปกับลำตัว ส่วนมือขวาวางตั้งขึ้นเพื่อรองรับศีรษะ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ 8 จบ

บูชาพระประจำวันเกิด วันพุธ (กลางวัน)

พระพุทธรูปวันพุธกลางวัน

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถยืน มือทั้งสองขางนั้นประคองบาตรไว้ข้างหน้า อยู่ในระดับเอว

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ 17 จบ

บูชาพระประจำวันเกิด วันพุธ (กลางคืน)