พระแม่ลักษมี

สายมูต้องมาดู! เคล็ดลับขอพร พระแม่ลักษมี อย่างไรให้ได้โชคลาภ

ประเทศไทยเรานี้ เป็นอีกประเทศที่มีความเชื่อ หรือมีความเคารพนับถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลากหลายอยู่เช่นกัน เช่น ความเชื่อเรื่ององค์เทพเทวดาต่าง ๆ ทั้ง เทพเจ้าจีน และเทพเจ้าทางฝั่งพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งในวันนี้ เราจะมาพูด