ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 มารู้จักวิธีการแต่งขันธ์ เพิ่มความสิริมงคลให้ชีวิต

หากพูดถึง ขันธ์ 5 ทุก ๆ ท่านจะนึกถึงอะไร? สำหรับชาวพุทธหลาย ๆ คนอาจจะนึกถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่นำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ แม้อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าขันธ์ 5 นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และหมายความว่าอย่างไร แต่ขันธ์ 5 ไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องหลักธรรมเท่านั้น

สำหรับขันธ์ 5 ยังหมายถึงขันธ์ที่ใช้สำหรับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาวัตถุมงคลได้ ซึ่งมีทั้งขันธ์ 5 และขันธ์ 8 โดยจะมีความหมายอย่างไร และการแต่งขันธ์ 5 เพื่อใช้ในการบูชาทำได้อย่างไรบ้าง LOTTOVIP ได้รวบรวมมาให้สมาชิกทุกท่านแล้ว จึงขออาสาพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับขันธ์ 5 กัน  สามารถไปติดตามกันได้เลย

บูชาขันธ์ 5

ขันธ์ 5 คืออะไร

เรื่องของขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ เป็นอีกหนึ่งคำสอนในศาสนาพุทธ ที่พูดเรื่องสัจจะแห่งชีวิต โดยสัจจะหมายถึงความจริง ซึ่งจะหมายถึงความจริงแท้แห่งชีวิตนั่นเอง โดยขันธ์ 5 จะพูดถึงความไม่คงทนถาวร หรือเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว ไม่มีทางคงอยู่ได้ตลอดไป ดังเช่นชีวิตของเรานั่นเอง

อาจจะพูดได้ว่าขันธ์ 5 คือส่วนประกอบทั้ง 5 ที่ทำให้เกิดเป็นตัวตน หรือประกอบสร้างกันมาเป็นชีวิตของคนเรา หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยจะประกอบด้วย 1 รูปธรรมและ 4 นามธรรม ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รูปขันธ์ หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้ทั้งหมด ที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของเรา ทั้งนี้ยังรวมถึงธาตุต่าง ๆ ในร่างกายของเราด้วย
 • เวทนาขันธ์ หมายถึง สิ่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีใจ ความรู้สึกมีความสุข ความรู้สึกเสียใจ ความรู้สึกเศร้า ก็ล้วนแต่เป็นเวทนาขันธ์
 • สัญญาขันธ์ หมายถึง ความจำได้ หรือการจดจำข้อมูลต่าง ๆ เก็บเอาไว้ เช่นการจำได้ว่าสิ่งนี้เป็นคน สิ่งนี้เป็นสัตว์ สิ่งนี้มีสีแดง ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับมา
 • สังขารขันธ์ หมายถึง สภาวะที่จิตปรุงแต่งขึ้นมา ซึ่งทำให้เรานั้นสามารถรับรู้ในสิ่งต่าง ๆ ได้ต่างกันไป และสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่าว่าอะไร เป็นสิ่งดี หรือเป็นสิ่งไม่ดี เช่น ความโลภ ความโกรธ ความเมตตา
 • วิญญาณขันธ์ หมายถึง จิตวิญญาณที่รู้แจ้ง โดยสามารถรับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ได้จากการสัมผัสโดยประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
ตั้งขันธ์ 5

การแต่งขันธ์ 5 คืออะไร

การแต่งขันธ์ 5 คือการทำพานขันธ์ 5 เพื่อใช้ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคล บูชาครู หรือใช้ในการขอขมาสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทำผิดไป โดยเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ว่ากันว่าหากใครที่รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือรับวัตถุมงคลเข้ามา หากมีการบูชาด้วยขันธ์ 5 ก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นมีพลังงานเพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้มากขึ้นกว่าเดิมได้

ในการบูชาด้วยขันธ์ 5 ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องบูชาบ่อยแค่ไหน หลาย ๆ คนที่สะดวกจึงมีการแต่งขันธ์ 5 ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ช่วยเรียกโชคลาภ สิ่งดี ๆ ให้เข้ามาในชีวิต รวมทั้งยังช่วยเสริมพลังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีพลังงานที่ดีอยู่ตลอดเวลาด้วย

ขันธ์ 5 กับขันธ์ 8 ต่างกันอย่างไร

นอกจากการแต่งขันธ์ 5 แล้ว หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินการแต่งขันธ์ 8 กันมาบ้าง และก็อาจจะเกิดสงสัยขึ้นมาว่าทั้ง 2 สิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ใช้บูชาสิ่งเดียวกันได้หรือไม่ ซึ่งในวันนี้ก็ได้หาคำตอบมาให้ทุกท่านแล้ว ว่าทั้ง 2 สิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

สำหรับขันธ์ 5 หมายถึงขันศีล 5 ส่วนขันธ์ 8 นั้นก็หมายถึงขันศีล 8 นั่นเอง สำหรับคนโดยทั่วไปนั้น หากไปได้รักษาศีล 8 กันอยู่เป็นประจำแล้ว ใช้เพียงขันธ์ 5 ก็พอ เพราะก็ไม่ได้มีความแตกต่างในการบูชา สามารถใช้บูชาได้เหมือนกันทุกประการเลย ได้ความสิริมงคลเหมือนกัน

แต่งขันธ์ 5

วิธีการแต่งขันธ์ 5

สำหรับสิ่งของสำคัญที่ต้องเตรียมในการแต่งขันธ์ 5 ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ธูป 5 ดอก (ไม่ต้องจุด)
 • เทียนขาว 5 เล่ม (ไม่ต้องจุด)
 • ดอกไม้ จะเป็นดอกมะลิ หรือดอกบัวก็ได้
 • หมากพลู
 • เงิน 24 บาท
 • พาน
 • ผ้าขาวสำหรับวางรอง
 • ธูป 16 ดอก (สำหรับจุดบูชา)

สำหรับขันธ์ 8 ก็ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ แบบเดียวกัน แต่ให้เพิ่มจำนวนธูปและเทียนเข้าไป และสำหรับใครที่บูชาวัตถุมงคล ก็ให้วางวัตถุมงคลเหล่านั้นลงไปในพานที่ได้จัดเตรียมไว้ด้วย

วิธีการบูชาด้วยขันธ์ 5

สำหรับการบูชาด้วยขันธ์ 5 ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย ทุก ๆ ท่านสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

 • เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ วางลงในพานเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปวางเพื่อบูชาหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • จุดธูป 16 ดอกเพื่อทำการบูชา
 • จากนั้นให้ยกพานขึ้นเหนือหัว
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • จากนั้นให้กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กล่าวชื่อของตนเอง พร้อมทั้งขอพรให้มแต่ความสิริมงคล มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต
เลขเด็ดฟันธง

เป็นหวยซอง หรือคู่มือเทียบหวยที่สามารถหาได้ทั่วไป โดยจะแบ่งออกเป็นเลขฟันธง และหวยฟันธง โดยเลขฟันธงจะเน้นเลขเด่น และเลข 2 ตัว ส่วนหวยฟันธงจะเน้นไปทางเลข 3 ตัวเป็นหลัก

คู่มือเสี่ยงโชค 2565

สำหรับคู่มือเสี่ยงโชค ก็เป็นอีกหนึ่งคู่มือเทียบหวยที่คอหวยหลาย ๆ คนนั้นก็มีติดตัวไว้ เพราะหาได้ง่าย และยังให้เลขมาถึง 1 ปีเต็ม ตั้งแต่หวยออกงวดแรก จนถึงงวดสุดท้ายของปีเลย โดยจะให้มาครบทั้งเลขเด่น เลขรอง เลข 2 ตัว และเลข 3 ตัว

เลขเด็ดคำชะโนด

สำหรับเลขเด็ดคำชะโนด เป็นเลขเด็ดที่มีการจัดทำขึ้นมาเป็นแนวทางจากทีมงานคำชะโนด ซึ่งว่ากันว่าเป็นเลขเด็ดที่ได้มาจากพ่อปู่ศรีสุทโธ ซึ่งให้เลขเด็ดจนมีคนถูกหวย ร่ำรวยเงินทาองกันมาหลายคนแล้ว หลาย ๆ เลขที่ให้ก็เข้าเกือบทุกงวด

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก sanook

สรุป

ในวันนี้ ทุก ๆ ท่านก็ได้รู้จักกับ ขันธ์ 5 ในทั้งด้านหลักธรรมคำสอน และด้านการบูชาไปแล้ว สิ่งในด้านการบูชานี้ สำหรับนักเสี่ยงโชคทั้งหลายควรจะลองทำสักครั้ง เพราะจะช่วยเรื่องการเปิดดวง เสริมโชคลาภ ความเป็นสิริมงคลได้ หากใครที่ได้ลองทำกันแล้ว อยากจะลองไปเสี่ยงโชคกัน ก็สามารถเข้าไปเสี่ยงโชคกันได้ที่ เว็บเศรษฐี เว็บ RUAY และเว็บ LOTTOVIP

บทความแนะนำ

บทความแนะนำ