ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 มารู้จักวิธีการแต่งขันธ์ เพิ่มความสิริมงคลให้ชีวิต

หากพูดถึง ขันธ์ 5 ทุก ๆ ท่านจะนึกถึงอะไร? สำหรับชาวพุทธหลาย ๆ คนอาจจะนึกถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่นำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ แม้อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าขันธ์ 5 นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และหมายความว่าอย่างไร แต่ขันธ์ 5 ไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องหลักธรรมเท่านั้น

สำหรับขันธ์ 5 ยังหมายถึงขันธ์ที่ใช้สำหรับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาวัตถุมงคลได้ ซึ่งมีทั้งขันธ์ 5 และขันธ์ 8 โดยจะมีความหมายอย่างไร และการแต่งข