ฝันว่าไฟไหม้

ฝันว่าไฟไหม้ ฝันร้ายอาจกลายเป็นดี ตีเลขเด็ดถูกรางวัลที่ 1

ฝันร้ายนั้นก็มีอยู่หลายแบบ แต่ฝันร้ายที่เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากให้เป็นเพียงแค่ฝันก็คงเป็นฝันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือความตาย และฝันที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียทรั