ถวายสังฆทาน

ถวายสังฆทาน อย่างไรให้ได้บุญ มาดูวิธีจัดสังฆทานตามวันเกิด ช่วยเสริมโชค

การ ถวายสังฆทาน เป็นการถวายสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่พระสงฆ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของกิน ของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยคนเรามักจะไปถวายสังฆทานในช่วงวันพระ หรือวันสำคัญต่าง ๆ ในชีวิตของเรา เช่น วันเกิด เพื่อหวังว่าการทำบุญทำทานกับพระสงฆ์ในครั้งนี้ ผลบุญจะช่วยส่งให้ชีวิตนั้นดี มีความสุขความเจริญในชีวิต

ซึ่งการถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างบุญสร้างกุศลให้อย่างแน่นอน แต่สิ่งของที่ใช้ในการถวายสังฆทาน หากเป็นสิ่งของที่ไม่ดี หรือไม่ได้มีประโยชน์แก่พระสงฆ์ จากที่จะได้บุญแบบเต็มที่ ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะ ในวันนี้ LOTTOVIP ขออาสาพาไปดูวิธีการจัดสังฆทาน และถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ

ทำทานแก่พระสงฆ์

สังฆทาน คืออะไร

สังฆทาน มีที่มาจากคำว่า สังฆะ แปลว่าพระสงฆ์ 2 รูปขึ้นไป และคำว่า ทาน ที่แปลว่าการให้ เมื่อรวมกันแล้ว จึงมีความหมายว่า ทานเพื่อพระสงฆ์ ซึ่งเป็นการถวายสิ่งของต่าง ๆ แด่พระสงฆ์ด้วยความตั้งใจ และอุทิศสิ่งของต่าง ๆ นั้นให้พระสงฆ์ทั้งปวงได้นำไปใช้งาน โดยไม่ได้ยึดติดกับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ถึงแม้ว่าตอนที่เราถวายไปนั้น จะมีพระสงฆ์รูปเดียวมารับประเคนก็ตาม

สิ่งของที่ควรใส่ในสังฆทาน

สำหรับสิ่งของที่ควรจัดใส่ในสังฆทาน ควรเป็นสิ่งของที่ใช้ได้จริง เป็นของที่ดี ไม่นำของที่เสียหาย หรือหมดอายุไปถวายแก่พระสงฆ์ และต้องเป็นของมีประโยชน์แก่พระสงฆ์ด้วย ซึ่งควรจะจัดสังฆทานให้ครบทั้งปัจจัย 4 โดยสามารถเพิ่มเติมสิ่งของต่าง ๆ ไปได้ตามความเหมาะสม โดยสิ่งของหลัก ๆ ที่ควรนำจัดใส่ในสังฆทาน มีดังต่อไปนี้

 • ของใช้ส่วนตัว เช่น ของใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกาย ของใช้สำหรับซักล้างต่าง ๆ หรือของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต เช่น ร่ม ไฟฉาย เป็นต้น
 • ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาบรรเทาอาการปวด ยาลดไข้ ยาดม หรือกลุ่มยารักษาโรคอื่น ๆ ที่ควรมีติดไว้
 • เครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ เช่น ผ้าไตรจีวร รองเท้า หรือเครื่องนุ่งห่มสำหรับฤดูหนาว อย่างเสื้อกันหนาว หรือหมวกไหมพรม ซึ่งควรเลือกเป็นสีที่สุภาพ หรือเป็นแบบจีวร
 • อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง หรือเครื่องดื่ม ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และจะต้องไม่หมดอายุ ซึ่งจะต้องเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่เหมาะสมแก่พระสงฆ์ และมีประโยชน์
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น พัดลม เครื่องฟอกอากาศ
 • หนังสือ เช่นหนังสือธรรมะ หนังสือบทสวดต่าง ๆ รวมทั้งสมุด อุปกรณ์เครื่องเขียน

การจัดสังฆทานตามวันเกิด

สำหรับผู้ที่อยากจะจัดสังฆทานที่ช่วยเสริมดวงตามวันเกิด ก่อนจะไปถวายสังฆทานกันนั้น นอกจากจะต้องจัดให้ครบตามปัจจัย 4 แล้ว ทางเราได้นำสิ่งของที่คนเกิดในแต่ละวันควรใส่ลงไปในสังฆทานด้วย ซึ่งสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • วันอาทิตย์ ควรจัดสังฆทานด้วยเครื่องอุปโภค เช่น ไฟฉาย หลอดไฟ เทียน
 • วันจันทร์ ควรจัดสังฆทานด้วยเครื่องบริโภค เช่น อาหารแห้ง น้ำ เครื่องดื่ม หรือเครื่องดื่มสมุนไพรสำหรับชง
 • วันอังคาร ควรจัดสังฆทานด้วยเครื่องใช้ หรือเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าไตรจีวร
 • วันพุธ ควรจัดสังฆทานด้วยหนังสือธรรมะ หรืออุปกรณ์เครื่องเขียน
 • วันพฤหัสบดี ควรจัดสังฆทานด้วยเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ
 • วันศุกร์ ควรจัดสังฆทานด้วยของใช้ส่วนตัว เช่น ของใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกาย
 • วันเสาร์ ควรจัดสังฆทานด้วยยาสามัญประจำบ้าน
สังฆทาน

การ ถวายสังฆทาน ดีอย่างไร

ตามความเชื่อโบราณ การทำทานที่ได้บุญมาก คือการถวายสังฆทาน นอกจากจะเป็นการทำทานแก่พระสงฆ์แล้ว บ้างก็ว่า การถวายสังฆทานเพียงหนึ่งครั้ง ผลบุญจะส่งผลไปถึงชาติหน้าเลยทีเดียว ไม่ว่าจะไปเกิดอีกกี่ชาติ ก็จะไม่พบเจอกับความลำบาก หากมีบุญมากอยู่แล้ว ผลบุญจากการถวายสังฆทานก็จะยิ่งทวีคูณ

นอกจากนี้การถวายสังฆทานในแต่ละครั้ง เมื่อเราถวายสังฆทานแล้ว ยังสามารถอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับได้ โดยเขียนชื่อของผู้ที่เราต้องการจะอุทิศกุศลจากการทำทานในครั้งนี้ให้แก่พระสงฆ์ เพื่อให้ท่านได้ช่วยอุทิศส่วนกุศลให้ผู้นั้น

ถวายสังฆทาน อย่างไรให้ได้บุญ

การถวายสังฆทานนั้น เริ่มต้นจากการจัดสังฆทานที่ถวาย ควรจัดด้วยตนเองจะดีกว่าไปซื้อแบบที่ทำไวสำเร็จรูป เพราะจะได้เลือกสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งของที่เรานั้นพิจารณแล้วว่าดี และเหมาะสมกับการนำไปถวายพระสงฆ์ โดยการถวายสังฆทานที่ถูกต้อง คือ การไม่เจาะจงว่าเราจะต้องถวายกับพระสงฆ์รูปใด ต้องไปด้วยจิตใจที่มีกุศล บริสุทธิ์ ซึ่งขั้นตอนการถวายสังฆทาน มีดังต่อไปนี้

 • บูชาพระรัตนตรัย โดยจุดธูป 3 ดอก และ เทียน 2 เล่ม จากนั้นกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยตามปกติ
 • เมื่อบูชาพระรัตนตรัย และกราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอนการอาราธนาศีล และรับศีล
 • เมื่ออาราธนาศีล และรับศีลเรียบร้อย ให้ท่องนะโม 3 จบ แล้วท่องคำถวายสังฆทาน
 • จากนั้นให้ประเคนสังฆทานที่เตรียมมาถวายแด่พระสงฆ์
 • หลังจากถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์จะสวดอนุโมทนาด้วยบทกรวดน้ำ ให้เรากรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในตอนนี้
 • จากนั้นพระสงฆ์จะสวดต่อ ให้เราพนมมือรับพรจนจบ จากนั้นก็เป็นอันเสร็จการถวายสังฆทาน
ถวายสังฆทานแก่พระ

คำกล่าว ถวายสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต
ภัตตานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ
ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

บทสวดมนต์วันพระ

บทสวดมนต์ประจำวันพระ สำหรับการไปทำบุญในวันพระต่าง ๆ ทั้งวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หากใครที่อยากจะรู้ว่าในการทำบุญในแต่ละครั้งมีการสวดบทไหนบ้าง สามารถเข้าไปดูได้เลย

วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์ตามวันเกิด

ใครที่อยากจะทำบุญ เสริมโชคให้ตัวเอง รวมทั้งการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้แก่ชีวิต สามารถเข้าไปดูวิธีการสะเดาะเคราะห์ตามวันเกิดได้ ซึ่งมีครบทั้ง 7 วัน

ทำบุญออนไลน์

หากใครที่ไม่สะดวกออกไปทำบุญที่วัด การทำบุญออนไลน์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะเสริมบุญและโชคให้แก่เราได้ สามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยว่าเราสะดวกทำบุญในแบบไหน

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก sanook

สรุป

การ ถวายสังฆทาน ที่ดี และได้บุญ ควรเริ่มตั้งแต่การจัดสังฆทานมาถวาย หากเราเลือกแต่สิ่งดี ๆ มาจัดด้วยตนเอง แน่นอนว่าสิ่งดี ๆ เหล่านั้นจะกลับมาหาตัวอย่างแน่นอน เพราะถือว่า เราเป็นผู้ที่มีจิตเป็นกุศล และต้องการที่จะทำทานจริง ๆ รวมทั้งในขั้นตอนการถวายสังฆทาน หากเรามีจิตใจที่ตั้งมั่น รับรองได้เลยว่า บุญกุศลที่เรานั้นได้รับ จะได้รับอย่างเต็มที่แน่นอน

และเมื่อได้รับบุญ และกุศลมาแล้ว รับรองว่าจะส่งผลต่อการเสี่ยงโชคของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากเข้าไปเสี่ยงโชคกับเว็บหวยออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ อย่างเว็บ LOTTOVIP เว็บ RUAY เว็บ TODE และ เว็บเศรษฐี

บทความแนะนำ

บทความแนะนำ